De Nederlandse Vereniging voor Logica & Wijsbegeerte der Exacte Wetenschappen

De Nederlandse Vereniging voor Logica & Wijsbegeerte der Exacte Wetenschappen
Nl En

Over de VvL

De Nederlandse Vereniging voor Logica en Wijsbegeerte der Exacte Wetenschappen, in de wandeling Vereniging voor Logica of VvL genoemd, is in de loop der jaren geworden tot een zeer gevarieerd gezelschap van logica-belangstellenden. De vereniging vertegenwoordigt niet alleen de academische logica, maar stelt zich uitdrukkelijk ten doel onderwerpen op het gebied van de logica en de wijsbegeerte der exacte wetenschappen in bredere kring onder de aandacht te brengen. De vereniging organiseert tweemaal per jaar een bijeenkomst in het midden des lands, en verleent verder steun aan landelijke initiatieven op het gebied van de logica. De vereniging fungeert ook de facto als een vereniging van Nederlandse alumni in de logica.

Zie dit document voor meer informatie over de geschiedenis van de VvL. Een biografie van de oprichter E.W. Beth is beschikbaar via deze link.