De Nederlandse Vereniging voor Logica &
Wijsbegeerte der Exacte Wetenschappen

De Nederlandse Vereniging voor Logica en Wijsbegeerte der Exacte Wetenschappen, in de wandeling Vereniging voor Logica of VvL genoemd, is in de loop der jaren geworden tot een zeer gevarieerd gezelschap van logica-belangstellenden. De vereniging vertegenwoordigt niet alleen de academische logica, maar stelt zich uitdrukkelijk ten doel onderwerpen op het gebied van de logica en de wijsbegeerte der exacte wetenschappen in bredere kring onder de aandacht te brengen. De vereniging organiseert tweemaal per jaar een bijeenkomst in het midden des lands, en verleent verder steun aan landelijke initiatieven op het gebied van de logica. De vereniging fungeert ook de facto als een vereniging van Nederlandse alumni in de logica.

Meer over de VvL:

Volg ons op Facebook.

Het huidige bestuur van de VvL is als volgt samengesteld:

Voorzitter

Prof. dr. Rineke Verbrugge
Department of Artificial Intelligence, RUG
Postbus 407
9700 AK Groningen
Tel: 050 - 363 6334
E-mail: L.C.Verbrugge@rug.nl

Penningmeester

Dr. Elias Thijsse
Aldrinstraat 44
5175 XB Loon op Zand
Tel: 013-4662158
E-mail: eliasthysse@gmail.com

Secretaris

vacant

Overige bestuursleden

Prof. dr. Jan Broersen
Department of Philosophy and Religious Studies, UU
E-mail: J.M.Broersen@uu.nl

Dr. Balder ten Cate
Google Inc., Santa Cruz CA
E-mail: balder.tencate@gmail.com

Prof. dr. Benedikt Löwe
Institute for Logic, Language and Computation, UvA
  & Fachbereich Mathematik, Universität Hamburg
  & Churchill College, University of Cambridge
E-mail: b.loewe@uva.nl

Prof. dr. Fred A. Muller
Erasmus School of Philosophy, EUR
E-mail: f.a.muller@esphil.eur.nl

Dr. Vincent van Oostrom