De Nederlandse Vereniging voor Logica &
Wijsbegeerte der Exacte Wetenschappen

De Nederlandse Vereniging voor Logica en Wijsbegeerte der Exacte Wetenschappen, in de wandeling Vereniging voor Logica of VvL genoemd, is in de loop der jaren geworden tot een zeer gevarieerd gezelschap van logica-belangstellenden. De vereniging vertegenwoordigt niet alleen de academische logica, maar stelt zich uitdrukkelijk ten doel onderwerpen op het gebied van de logica en de wijsbegeerte der exacte wetenschappen in bredere kring onder de aandacht te brengen. De vereniging organiseert tweemaal per jaar een bijeenkomst in het midden des lands, en verleent verder steun aan landelijke initiatieven op het gebied van de logica. De vereniging fungeert ook de facto als een vereniging van Nederlandse alumni in de logica.

Meer over de VvL:

Volg ons op Facebook.

Het huidige bestuur van de VvL is als volgt samengesteld:

Voorzitter

Penningmeester

Dr. Nick Bezhanishvili
Institute for Logic, Language and Computation
Universiteit van Amsterdam
Postbus 94242
1090 GE Amsterdam
Peter van Ormondt
Institute for Logic, Language and Computation
Universiteit van Amsterdam
Postbus 94242
1090 GE Amsterdam

Overige bestuursleden

Prof. dr. Jan Broersen
Utrecht
Prof. dr. Davide Grossi
Groningen
Amsterdam
Prof. dr. Helle Hvid Hansen
Groningen
Dr. Klaas Pieter Hart
Delft
Dr. Leah Henderson
Groningen
Prof. dr. Rosalie Iemhoff
Utrecht
Dr. Dominik Klein
Utrecht
Prof. dr. Benedikt Löwe
Amsterdam
Hamburg
Cambridge
Prof. dr. Sonja Smets
Amsterdam
Bergen
Dr. Balder ten Cate
Santa Cruz CA
Dr. Elias Thijsse
Loon op Zand
Prof. dr. Rineke Verbrugge
Groningen