De Nederlandse Vereniging voor Logica & Wijsbegeerte der Exacte Wetenschappen

De Nederlandse Vereniging voor Logica & Wijsbegeerte der Exacte Wetenschappen

Activiteiten

De vereniging vertegenwoordigt niet alleen de academische logica, maar stelt zich uitdrukkelijk ten doel onderwerpen op het gebied van de logica en de wijsbegeerte der exacte wetenschappen in bredere kring onder de aandacht te brengen.

De VvL organiseert hierom de lezingenreeks VvL Logic at Large Lectures. Deze lezingen gericht zijn op een algemeen publiek. Lees hier verder [...]

Verder sponsort de VvL evenementen die in lijn zijn van de door de VvL gestelde doelen. Het bestuur bepaalt welke evenementen worden gesponsort. Zie hier voor een lijst met evenementen in het verleden.