De Nederlandse Vereniging voor Logica &
Wijsbegeerte der Exacte Wetenschappen

Lidmaatschap

Hieronder treft U een formulier voor aan-, afmelding of adreswijziging. Gelieve het volgende formulier volledig in te vullen. U kunt ook een mail sturen naar i.loeb@vu.nl.

De kosten van het lidmaatschap bedragen 15 euro per jaar voor gewone leden en 10 euro per jaar voor AIOs en OIOs, en 5 euro per jaar voor Bachelor en Master studenten.

===== f o r m u l i e r =====
 
  Titulatuur: Voorletters:  
  Achternaam:  
  Affiliatie:  
  Werkadres:  
  Postcode werk:  
  Plaats werk:  
  Telefoonnummer:  
  E-mail:  
  Huisadres:  
  Postcode:  
  Plaats:  
  Giro- of bankrekeningnummer:  
 

Kies hier:
Aanmelden
Afmelden
Adreswijziging
Update
Bent U student of AIO/OIO? Ja AIO/OIO Geen van beide
Op welk van uw adressen wilt u correspondentie van de VvL bij voorkeur ontvangen? Werkadres Huisadres