De Nederlandse Vereniging voor Logica &
Wijsbegeerte der Exacte Wetenschappen

Lidmaatschap

Membership

Wilt u zich aanmelden voor VvL lidmaatschap of bent u VvL lid en wilt u uw contactgegevens wijzigen, stuur dan een e-mail naar bestuur(a)verenigingvoorlogica(punt)nl. met de volgende gegevens: If you wish to apply for VvL membership or if you are a VvL member and wish to change your contact details, please send an e-mail to bestuur(at)verenigingvoorlogica(dot)nl. with the following data:

A A N M E L D I N G   /   M E M B E R S H I P     A P P L I C A T I O N

 1. Titulatuur / Title: [b.v./e.g., Prof. / Dr. / Drs.]
 2. Voorletters / Initials:
 3. Voornaam / First name:
 4. Achternaam / Last name:
 5. Affiliatie / Affiliation: [b.v./e.g., Universiteit Utrecht]
 6. Adres / Address: [b.v./e.g., Prinses Beatrixlaan23, 2595 AK 's-Gravenhage]
 7. Telefoonnummer / Phone number:
 8. E-mail / E-mail:
 9. Status / Status:
  [ ] Promovendus of promovenda / PhD student
  [ ] Bachelor of Master student of studente / Bachelor's or Master's student
  [ ] Geen van beide / Neither.

De kosten van het lidmaatschap bedragen 15 euro per jaar voor gewone leden, 10 euro per jaar voor promovendi, en 5 euro per jaar voor Bachelor en Master studenten. Het bestuur heeft besloten voorlopig geen contributie te verlangen (in ieder geval voor het kalenderjaar 2021). The annual membership fee is € 15 for ordinary members, € 10 for PhD students, and € 5 for Bachelor's and Master's students. The Board has decided not to require payment of the membership fees for now (at least for the calendar year 2021).